با اشتراک سایت، از تمام آموزش های «های زبان» نهایت استفاده را ببرید!

اشتراک پیشنهادی

با توجه به افزایش قیمت سطح ها با بیشتر شدن آموزش ها، با خرید سطح طلایی، تنها یکبار پرداخت کنید و برای همیشه از تمام آموزش های Hi زبان بهره ببرید.

عضویت رایگان

رایگان ثبت نام کنید!

دسترسی به برخی آموزش های سایت

برای همیشه

سطح طلایی (پیشنهاد شده)

۱۶۰۰۰ تومان

دسترسی به تمام آموزش های سایت

برای همیشه

سطح نقره ای

۹۰۰۰ تومان

دسترسی به تمام آموزش های سایت

تا ۶ ماه

سطح برنزی

۵۰۰۰ تومان

دسترسی به تمام آموزش های سایت

تا ۲ ماه

با pay.ir مطمئن پرداخت کنید!
مشاهده نماد اعتماد:
0